Gothenburg university logotype
🇸🇪Svenska

Sekretesspolicy

WFH movement (WFHM) och SFH Movement (SFHM) är skyldiga att skydda din integritet. Detta dokument beskriver vilken information WFHM och SFHM (gemensamt "apparna") samlar in via sina appar och hur de använder den insamlade informationen. Denna sekretesspolicy gäller WFHMs samt SFHMs webbplats och app.

Apparna är en del av ett forskningsprojekt som genomförs av forskare vid Institutionen för tillämpad informationsteknologi vid Göteborgs universitet. Syftet med projektet är att undersöka hur lokala restriktioner på grund av en pandemi påverkar människors fysiska rörelse. Den uppladdade datan används för att 1) visualisera användardata i appen och 2) för forskarna att analysera hur olika grupper i samhällets fysiska rörelse har påverkats av restriktioner.

Datainsamling

Uttrycket "personuppgifter" avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person. Apparna behandlar alla personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (DSF).

Apparna samlar in demografisk data via ett formulär och aktivitetsdata ( spårade steg ) från en datakälla vald av användaren. Apparna samlar in dessa uppgifter i följande scenarier:

  • När du som användare via apparna väljer att ge information om dig själv.

  • När du som användare väljer att synkronisera din stegdata från en vald källa i appen.

Apparna genererar en unik identifierare vid installation som används för att associera den installerade appen med den data som laddas upp till våra servrar.

All data lagras säkert på servrar inom EU och delas inte med tredje part.

Du kan begära att ta bort din data genom appen så länge den är installerad på din enhet. Du kan också begära att få ett registerutdrag av din data genom att skicka e-post till sebastian.andreasson@ait.gu.se tillsammans med en unik identifierare som finns på inställningsskärmen i appen ( 24 tecken ). När du avinstallerar appen går den här identifieraren förlorad och vi kan inte längre identifiera dig i dataregistret och därför inte ta bort eller göra ett utdrag av din data.

Den lagliga grunden för behandling av data är samtycke.

Du kan kontakta oss om de personuppgifter som apparna har om dig via: sebastian.andreasson@ait.gu.se.

Personuppgiftsansvarig är Göteborgs universitet. Kontakt till dataskyddsombudet är dataskydd@gu.se, eller telefon +46-31-786 00 00.