Gothenburg university logotype
🇸🇪Svenska

SFH Movement

Har dina rörelsemönster förändrats?

Rör du dig mer eller mindre sedan du började studera hemifrån?

Ladda ner appen SFH (Study from home movement) för att visualisera dina steg från källor som Apple Health, Google fitness och Garmin, för att få en idé om hur din rörelse förändrats.

Ladda ner appen!Google play buttonAppstore button
screenshot of app introscreenshot of app step details

Förstå dina rörelsemönster

Förstå dina rörelsemönster

Tror du att du rör dig mer eller mindre sen du började studera hemifrån?

Study From Home-appen låter dig utforska om dina rörelsemönster har förändrats av Covid-19 och rekommendationerna om att skolor ska övergå till distansundervisning. Appen visualiserar hur du rör dig med hjälp av de steg din telefon registrerar med Apple Health, Google Fitness och Garmin.

Bidra till forskning

Bidra till forskning

Appen har utvecklats i forskningssyfte av Avdelningen för Människa-Datorinteraktion vid Institutionen för Tillämpad IT på Göteborgs Universitet.

Genom att använda appen bidrar du till forskning om hur pandemin och distansundervisning påverkar studenter och elevers fysiska aktivitet.

Du delar bara med dig av data som du uttryckligen godkänt att dela med dig av i appen. Du kan läsa mer om hur vi hanterar din data i vår integritetspolicy och under vanliga frågor.

Skapa nya möjligheter för lärande

Skapa nya möjligheter för lärande

Är du lärare och vill hjälpa dina elever förstå hur distansutbildningen påverkar deras hälsa?

Vi samarbetar gärna med skolor och lärare som vill undersöka hur de kan använda Study from home i sin undervisning. Låt dina studenter utforska sin data, stötta dem i sin fysiska aktivitet under nedstängningarna, eller använd som underlag för diskussion i din hälsoundervisning.

Hör av dig till alexandra.weilenmann@gu.se för att ta reda på mer.Del av WFH Movement

Del av WFH Movement

Study from home-appen är en systerapp till appen Work from home (WFH) movement.

WFH-appen skapades för att förstå hur rekommendationerna att arbeta hemifrån har påverkat våra dagliga rörelsemönster. Under studien insåg vi att det också fanns ett behov att förstå hur restriktionerna påverkar studenter, när skolor rekommenderas att ställa om till distansundervisning. Därför skapade vi SFH-appen.

Här kan du som arbetar hemifrån läsa mer om Work from home-appen, och ladda ner appen.

FAQ

Om SFH-appen

Vad gör SFH-appen?

SFH Movement visualiserar hur du rör dig med hjälp av de steg din telefon registrerar med
Apple Health, Google Fitness och Garmin. Genom att välja det datum du började studera hemifrån kan vi utforska om och hur dina rörelsemönster har förändrats.

Varför kan jag bara se andras data?

När du installerat appen kan du välja hur du vill dela med dig av din stegdata. Om du anger att du inte har några steg att dela, eller inte har några steg registrerade från innan du började studera hemifrån, ser du bara en sammanställning av data från andra användare av appen.

Jag ser bara data från andra, hur lägger jag till mina egna steg?

För att se dina egna rörelsemönster går du till startskärmen och väljer “Lägg till datakälla”.

Jag har en Fitbit och vill se mina steg i appen, är det möjligt?

I dagsläget kan appen bara hämta stegdata från din telefon genom Apple Health, Google Fitness och Garmin. Vi kan komma att lägga till fler källor i framtiden.

Jag simmar/cyklar mycket, räknas det som rörelse i appen?

Appen tar bara hänsyn till steg, eftersom steg normalt är den typ av rörelse som registreras av den inbyggda mjukvara som medföljer i de flesta smartphones. Eftersom simning och
cykling inte genererar steg som registreras i telefonerna räknas dessa aktiviteter heller inte med i appen. Tyvärr kan det betyda att bilden av ditt rörelsemönster i appen inte stämmer helt överens med dina verkliga rörelsemönster.

Varför måste jag vara minst 15 år för att använda appen?

För att kunna använda appen krävs samtycke. Det innebär att du godkänner att vi samlar in data ifrån dig. I Sverige behöver man vara 15 år eller äldre för att kunna ge samtycke. Det går att läsa mer på Integritetsmyndigheten.

Om forskningen

Varför har ni gjort den här appen?

Den här appen är del av ett forskningsprojekt från avdelningen för människa-datorinteraktion vid institutionen för tillämpad IT på Göteborgs Universitet. Vi vill ta reda på om och hur coronapandemin och rekommendationerna att arbeta hemifrån har påverkat våra dagliga rörelsemönster. Vi vill också veta mer om hur människor själva upplever att deras rörelsemönster förändrats. Vår förhoppning är att kunna bidra till nya insikter, inte bara i forskningssyfte utan också för att du som användare ska få bättre förståelse för hur du rör sig.

Vem är ansvarig för appen?

Appen har utvecklats i forskningssyfte av Avdelningen för Människa-Datorinteraktion vid Institutionen för Tillämpad IT på Göteborgs Universitet. Vi som utvecklat appen är Sebastian Andreasson, Vasiliki Mylonopoulou, Mattias Rost, och Alexandra Weilenmann. Du kan läsa mer om oss på vår hemsida: https://hci-gu.github.io/

Hur gör jag om jag vill hoppa av studien och ta bort min data?

Du kan hoppa av studien när du vill genom att gå till appens inställningar och välja “Ta bort data”. När du valt detta tar vi bort all data du delat med oss. Vi har ingen möjlighet att återställa data du valt att ta bort.

Om data och integritet

Samlar ni in personuppgifter?

Vi samlar inte in uppgifter som namn, personnummer, adress eller liknande. Vi samlar in uppgifter om steg ifrån den datakälla som anges och vi ställer frågor om ålder, kön och typ av utbildning - gymnasium och vilket år (1,2,3). Här kan ni läsa mer om personuppgifter om barn.

Var lagras min data?

Din data lagras på säkra servrar inom Europeiska unionen (EU), och delas inte med tredjeparter.

Vad gör ni med min data?

Den data vi samlar in används för att visualisera det du ser i appen. Vi kommer också använda data för att studera hur rekommendationerna påverkar människors rörelsemönster, och hur människor själva upplever att deras rörelsemönster förändrats.

Kan jag få en kopia av min data?

Du kan be om en kopia av din data genom att mejla sebastian.andreasson@ait.gu.se och skicka din unika identifieringskod. Du hittar koden (24 tecken) i appens inställningar. Du kan ta bort din data genom att gå till appens inställningar och välja “Ta bort data”. Om du avinstallerar appen försvinner din identifieringskod och då kan vi inte längre identifiera dig i datasetet. Vi kan därför inte ta bort eller ge dig en kopia av din data efter att du tagit bort
appen.

Kan jag identifieras genom den data jag delar med er?

Den data vi samlar in kopplas inte till specifika användare. När du installerar appen skapar vi en slumpmässig identifieringskod, som används för att koppla din information till din data I databasen. När du avinstallerar appen försvinner koden.

Kommer min lärare kunna se data över mina enskilda rörelsemönster?

Nej, din lärare kommer inte ha tillgång till data från enskilda studenter. Denne kommer bara ha tillgång till samma överblick du har, det vill säga en sammanfattning av studenternas generella rörelsemönster.

Samlar ni in hälsodata om mig?

Vi samlar bara in antal steg och den demografiska data du väljer att dela med oss. Antalet steg kan visserligen ge indikationer om en persons hälsa, men anses i sig inte utgöra hälsodata.

Varför måste jag synkronisera min data manuellt?

Vi värderar din personliga integritet, och vill att du ska ha full kontroll över den data du delar med oss. Genom att du synkroniserar din data manuellt är du hela tiden medveten om när och hur applikationen hämtar data från din telefon.

Teamet består av: Sebastian Andreasson (@sebasti_andreas), Vasiliki Mylonopoulou, Mattias Rost (@rrostt), and Alexandra Weilenmann (@superalex)

Kontakta oss

Alexandra Weilenmann
Head of Division

E-mail:
alexandra.weilenmann@ait.gu.se

Hus Patricia
Forskningsgången 6
417 56 Göteborg