Gothenburg university logotype
🇸🇪Svenska

Appademin

Appademin vill hjälpa forskare på GU med teknikutveckling i allmänhet och apputveckling i synnerhet. Avdelningen för människa datorinteraktion har lång erfarenhet av att designa och bygga olika digitala tjänster, såsom mobila applikationer och verktyg för datainsamling och dataanalys. Appademin vill göra den kompetensen tillgänglig för andra, för att möjliggöra teknikanvändandet bland forskare på GU. Vi lever i en värld som blir allt mer digitaliserad, och med appademins hjälp kan även forskare utan erfarenhet av utveckling av digitala tjänster nyttja kraften i digitalisering.

App utvecklad av Appademin, läs mer här.

Hur gör vi?

Boka ett möte

Första mötet är gratis

Förstudie

Vi börjar litet

Utveckling

Vi utvecklar agilt

Lansering

Vi släpper app

Hur funkar det?

Första möte
Första möte

Ta kontakt med oss för ett initialt möte om hur vi kan hjälpa dig! Vi kan dels bistå med rådgivning kring tekniska utveckling eller vilka digitala lösningar och möjligheter som finns för ett forskningsprojekt eller verksamhet. I det initiala mötet diskuterar vi om ni vill gå vidare med förstudie och kanske börjar planera för utveckling.

Ett initialt möte är gratis.

Förstudie
Förstudie

Ibland vill man få en idé om vad som skulle vara möjligt. Vid förstudiearbete lägger vi de första 16 timmarna på att tillsammans med er ta fram en allra första skiss på en digital lösning. Tex kan det handla om en skiss på mobil applikation, eller en första version av en hemsida.

Utveckling
Utveckling

Efter ett första möte, och en eventuell förstudie, kan vi hjälpa till att ta fram den digitala lösningen som behövs. Vi jobbar alltid agilt, och alltid med korta iterationer. Det betyder att ni kommer vara inblandade genom att kontinuerligt ha insyn i vad som tar form, för att kunna vara med och styra så det blir så som ni tänkt. Även om vi också är forskare, är vi inte domänexperter. Men det är ni. Det är därför viktigt att ni själva är aktiva under utvecklingen.

Lansering
Lansering

"Vad händer när man är klar?" Med digitala verktyg blir man oftast inte klar. Den digitala produkten är en levande produkt som behöver underhåll. Egentligen slutar inte utvecklingen, men forskningsprojekt är ofta av sådan natur att ett digitalt verktyg tas fram inför att en studie drar igång. Så vad händer då när studien drar igång? Då kan vi hjälpa till att se till att datat kommer in som det ska, att verktyget inte slutar fungera. Men vi kan också hjälpa till att processa datat så att det går att använda till analys.

Projektansökan
Projektansökan

Om in har en projektidé och behöver någon som kan bygga något, så kan vi även vara med som projektpart. Att ha med en partner med forskningserfarenhet gynnar hela projektet, då det sällan är en rak väg mellan idé och system – på samma sätt som det sällan är en rak väg forskningside och genomförd studie.

Vilka är vi?

Teamet bakom appademin

Vi är Avdelningen för Människa-DatorInteraktionInstitutionen för Tillämpad IT, Göteborgs Universitet. Vi har lång erfarenhet av att designa, bygga, och studera teknik och dess användning. Avdelningens syfte är att bidra till ett hållbart och härligt sätt att leva med tekniken. I en värld där IT är ständigt närvarande är det viktigt att förstå denna närvaro och hur den påverkar oss.

Vi har bland annat arbetat med applikationerna Work From Home Movement och Study From Home Movement, för att undersöka effekterna av restriktioner i samband med pandemin på vår fysiska rörelse.

Mattias RostUniversitetslektor
Sebastian AndreassonForskningsingenjör
Vasiliki MylonopoulouUniversitetslektor
Katka CernaUniversitetslektor

Bakgrund

Det är vanligt att forskare från olika discipliner vänder sig till oss med funderingar kring olika digitala inslag i sina forskningsprojekt. Pådrivet av samhällsutvecklingen och appens centrala roll i mycket av vår vardagliga IT-användningen har det blivit allt mer vanligt att forskare vill inkludera en app i sin forskning på något sätt. Vi får frågor från forskare som vill ha hjälp med att bygga en app som en del i ett projekt, men också frågor om huruvida det finns redan färdiga lösningar att använda istället. Utan kunskap om hur man faktiskt designar, kodar och implementerar digitala lösningar så är det väldigt svårt att veta hur komplext eller enkelt det är att bygga olika saker. Den till synes enkla frågan “vad kostar en app?” kan därför vara väldigt komplex och kräva en hel uppsjö följdfrågor. Utan kompetens inom detta är det dock näst intill omöjligt att ens veta vilka de följdfrågorna är – följdfrågor som också är de som kan svara på om det är möjligt att bygga det man vill.

Att utveckla appar i forskningssammanhang behöver inte vara samma sak som att bygga en app på beställning. Vid framtagning av en app, görs en mängd avvägningar längs vägen. Dessa har ibland påverkan på forskningen där appen kommer användas. Det är därför viktigt att designprocessen sker i samråd med de forskare som har insyn i projektet. För att veta när detta uppstår krävs dock erfarenhet av att jobba med den typen av utveckling. Detta är något vi har stor erfarenhet av på avdelningen för människa-datorinteraktion.

Vi erbjuder därför vår expertkompetens inom apputveckling och andra relaterade frågor för att vara ett stöd för forskare från andra discipliner att kunna nyttja möjligheter som erbjuds av att kunna bygga nya applikationer och tjänster.

Kontakta oss

Mattias Rost
Universitetslektor

E-mail:
mattias.rost@gu.se

Hus Patricia
Forskningsgången 6
417 56 Göteborg

Den här hemsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.